او یگانه تکیه گاه من و توست…

ﺁﺗﺸﯽ ﻧﻤﻰ ﺳﻮﺯﺍﻧﺪ ” ﺍﺑﺮﺍﻫﯿﻢ ” ﺭﺍ ، ﻭ ﺩﺭﯾﺎﯾﻰ ﻏﺮﻕ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ” ﻣﻮﺳﻰ ” ﺭﺍ ؛ ﻣﺎﺩﺭﯼ ،ﮐﻮﺩﮎ ﺩﻟﺒﻨﺪﺵ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﻣﻮﺟﻬﺎﻯ ﺧﺮﻭﺷﺎﻥ ” ﻧﯿﻞ ” ﻣﯽ ﺳﭙﺎﺭﺩ ، ﺗﺎ ﺑﺮﺳﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﯼ ﻓﺮﻋﻮﻥِ ﺗﺸﻨﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﻧَﺶ ؛ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺭﺍ ...

الله

برای تمام چیزهای منفی که ما بخود می‌گوییم، خداوند پاسخ مثبتی دارد. تو گفتی «آن غیر ممکن است»، خداوند پاسخ داد «همه چیز ممکن است.» ...