حفظ قرآن باید از کودکی شروع شود

مروری بر بیانات رهبر معظم انقلاب حفظ قرآن باید از کودکی شروع شود مسابقات و این جلسات بهانه است برای مطرح شدن قرآن و نزدیک شدن به حقیقت قرآن و روح قرآن. تلاوت هم یک وسیله‌ای است برای ...