توسعه و ترویج فعالیت های قرآنی کشوراز منظر امام خمینی‏(ره)

راه‏های ترویج قرآن، اصول ترویج قرآن   یکی از وصایای رسول اکرم (ص) وصیت به تلاوت قرآن است و فضل تلاوت و حفظ و حمل و تمسک و تعلم و مداومت و مزاولت و تدبر در معانی و اسرار آن بیش از ...