شعار قرآنی، شعور انقلابی/ شعله زد بر افق نور قرآن

مردم این خاک و بوم سی و پنج سال پیش شعارهایی را برای انقلاب خود برگزیدند که نمایانگر دغدغه دینی و تدین آن‌ها بود و این جوشش انقلابی هرگز با شعارهایی کوتاه‌بینانه مانند: «نان- مسکن- آزادی» آمیخته نبود.

 

مردم این خاک و بوم سی و پنج سال پیش شعارهایی را برای انقلاب خود برگزیدند که نمایانگر دغدغه دینی و تدین آن‌ها بود و این جوشش انقلابی هرگز با شعارهایی کوتاه‌بینانه مانند: «نان- مسکن- آزادی» آمیخته نبود.
مردم این خاک و بوم سی و پنج سال پیش شعارهایی را برای انقلاب خود برگزیدند که نمایانگر دغدغه دینی و تدین آن‌ها بود و این جوشش انقلابی هرگز با شعارهایی کوتاه‌بینانه مانند: «نان- مسکن- آزادی» آمیخته نبود.
«شعار» دارای معانی متفاوتی است؛ در اصطلاح مردم، شعار به معنی جملات آهنگینی است که برای بیان نظرهای جمعی (سیاسی، اجتماعی) به وسیله جمع یا گروهی بیان می‌‌شود و یا به معنی نشان و علامتی است که گروهی از مردم بوسیلهٔ آن از بقیه متمایز می‌شوند.

در صورتی که نظریات اجتماعی در حوزه آسیب‌های فرد در گروه را یک بررسی اجمالی کنیم و نیم نگاهی هم به عملکرد جماعات برانگیخته در دوران مختلف سیاسی داشته باشیم، بسادگی می‌توان دریافت که شعارها فارغ از بار معنایی، کارکردی ناهمگون از هماوردی و همراهی است.

 

شعارها؛ ویترینی از واقعیت‌ گروه‌های سردهنده

شعارها بعنوان خواست‌های گروه همراه، نقش بی‌بدیلی در چشم‌انداز آینده هر مجموعه‌ای داشته و در واقع ویترینی از واقعیت‌های گروه‌های سردهنده است.

حال اگر با این نگاه به انقلاب اسلامی و شعارهای آن نظری داشته باشیم، بسادگی می‌توان دریافت که شعارهای انقلاب اسلامی ماهیتی متفاوت از شعارهای متعارف در جوشش‌هایی از این دست در کشورهای دیگر و یا گروه‌های ایرانی با تمایلات دیگر دارد.

شعارهایی مانند:

«برای حفظ قرآن ارتش تو یار ما باش»، «خمینی خمینی ـ تو وارث حسینی»، «ایران وطن ماست / خاکش کفن ماست»، «ارتش ایران حسینی شده / رهبر ایران خمینی شده»، «در راه حق و قرآن، می‌میرم، ای خواهر عزیزم؛ رسالتت بر دوشم، می‌کشم، برادر شهیدم»

 

و یا سرودهای انقلابی مانند:

 

«بهمن خونین جاویدان»، «برخیزید، برخیزید، ای شهیدان راه خدا»، «دین انسان ساز؛ نصر من الله»، «الله الله» و …

در نگاهی کوتاه همگی این شعارها برگرفته از قرآن و نگاهی مذهبی ــ مردمی است که جوشش انقلابی عظیم را با شعارهایی کوتاه‌بینانه مانند: «نان- مسکن- آزادی» هرگز آلوده نکردند.

 

و نکته جالبتر آنکه بررسی این شعارها در مناطق مختلف با زبان‌ها و فرهنگ‌های متفاوت هرگز محوریت خود را گم نکرده و به جهت‌های دیگر آلوده نشده است.

 

 

شعارهایی بدون زمان

شعارهایی که حتی امروز با گذشت سه دهه از انقلاب اسلامی هنوز گرد زمان بر آن ننشسته است و به درخشانی هرچه تمام‌تر مانند یک قطعنامه سیاسی، آرمان‌ها و اهداف انقلاب اسلامی ایران را نشان می‌دهد.

 

شعور ایرانی در کنار شعارهای قرآنی، راز ماندگاری

شعور ایرانی در کنار شعارهای قرآنی، راز ماندگاری اهدافی است که در روزهای انقلاب مانند یک پروتکل مشترک توسط همه مردم تایید و نهایی شد و در طول سال‌های سال هزینه‌های فراوانی برای حفظ و پاسداشت آن انجام شد.

 

مقایسه شعارها مقیاسی برای سنجش میزان حرکت در چارچوب‌ها

مکتب برخاسته از فرهنگ قرآنی در طول سال‌های گذشته تغییرات فراوانی را در بخش‌های مختلف داشته که شاید مهمترین آن استراتژی «نرمش قهرمانانه» است اما در همین حال می‌توان عدم انحراف از اصول را به وضوح در اجرای چهارچوب‌های نظام مشاهده کرد.

 

آواهای انقلاب امروز در اصول اجرایی قابل مشاهده است اما مهمترین این اصول به بدیهی‌ترین شکل ممکن در نزد همه مردم دهان به دهان چرخیده و هنوز هم زمزمه کودک و بزرگ این سرزمین است.

نواهایی که همیشه از این آب و خاک شنیده شده و فردا هم شنیده خواهد شد.

احمد عامری

خبرنگار کاردانی خبرنگاری کارشناسی روابط عمومی الکترونیک کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی دکترای حرفه ای مدیریت روابط عمومی

مطالب مرتبط