نَسُــواْ اللّهَ فَنَسِیَهُمْ

نَسُــواْ اللّهَ فَنَسِیَهُمْ

 

خدا را فراموش کردند، پس خدا هم فراموش‌شان کرد.

توبـه ۶۷

احمد عامری

خبرنگار و فارغ التحصیل دانشکده خبر ، دانشجوی کارشناسی حرفه ای روابط عمومی الکترونیک

مطالب مرتبط