شعار قرآنی، شعور انقلابی/ شعله زد بر افق نور قرآن

مردم این خاک و بوم سی و پنج سال پیش شعارهایی را برای انقلاب خود برگزیدند که نمایانگر دغدغه دینی و تدین آن‌ها بود و این جوشش انقلابی هرگز با شعارهایی کوتاه‌بینانه مانند: «نان- مسکن- آزادی» آمیخته نبود.   مردم این خاک ...