نَسُــواْ اللّهَ فَنَسِیَهُمْ

نَسُــواْ اللّهَ فَنَسِیَهُمْ

 

خدا را فراموش کردند، پس خدا هم فراموش‌شان کرد.

توبـه ۶۷

احمد عامری

خبرنگار کاردانی خبرنگاری کارشناسی روابط عمومی الکترونیک کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی دکترای حرفه ای مدیریت روابط عمومی

مطالب مرتبط