از قرآن محافظت خواهیم کرد

تو کشیده ای به آتش، دل عاشقان، نه قرآن ز چنین سیاهکاری، شده رو سفید شیطان بخدا مسیحیان هم ز چنین جفا مَلولند ز چنین جفا که کردی،توی بی حیا به فرقان تو چه می کشی به آتش، کلمات دین ...

حفظ قرآن باید از کودکی شروع شود

مروری بر بیانات رهبر معظم انقلاب حفظ قرآن باید از کودکی شروع شود مسابقات و این جلسات بهانه است برای مطرح شدن قرآن و نزدیک شدن به حقیقت قرآن و روح قرآن. تلاوت هم یک وسیله‌ای است برای ...