دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

پایه گذاری : سال ۱۳۶۱ به نام ” مدرسه تربیت مدرس قرآن کریم ” در تهران بهصورت دوره های دو ماهه، ۶ ماهه و دوساله. رسمیت یافتن : در سال ۱۳۶۸ با مجوز وزارت فرهنگ و آموزش عالی به مراکز آموزش ...

توسعه و ترویج فعالیت های قرآنی کشوراز منظر امام خمینی‏(ره)

راه‏های ترویج قرآن، اصول ترویج قرآن   یکی از وصایای رسول اکرم (ص) وصیت به تلاوت قرآن است و فضل تلاوت و حفظ و حمل و تمسک و تعلم و مداومت و مزاولت و تدبر در معانی و اسرار آن بیش از ...

حفظ قرآن باید از کودکی شروع شود

مروری بر بیانات رهبر معظم انقلاب حفظ قرآن باید از کودکی شروع شود مسابقات و این جلسات بهانه است برای مطرح شدن قرآن و نزدیک شدن به حقیقت قرآن و روح قرآن. تلاوت هم یک وسیله‌ای است برای ...